Upaljači

1 2

HELIO Elektronski plastični upaljač sa LED lampom

HELIO Elektronski plastični upaljač sa LED lampom

HELIO / 20.030 Elektronski plastični upaljač sa LED lampom, metalik završna obrada


detaljnije...

MAGNUM Elektronski plastični turbo upaljač

MAGNUM Elektronski plastični turbo upaljač

MAGNUM / 20.045 Elektronski plastični turbo upaljač, metalik završna obrada


detaljnije...

ELEGANCE Elektronski plastični upaljač

ELEGANCE Elektronski plastični upaljač

ELEGANCE / 20.035 Elektronski plastični upaljač


detaljnije...

SONIC Elektronski plastični upaljač

SONIC Elektronski plastični upaljač

SONIC / 20.032 Elektronski plastični upaljač, metalik završna obrada


detaljnije...

BURN Elektronski plastični upaljač

BURN Elektronski plastični upaljač

BURN / 20.002 Elektronski plastični upaljač, metalik završna obrada


detaljnije...

ULTIMA PRO Elektronski plastični upaljač

ULTIMA PRO Elektronski plastični upaljač

ULTIMA PRO / 20.034 Elektronski plastični upaljač


detaljnije...

BRIO Elektronski plastični upaljač

BRIO Elektronski plastični upaljač

BRIO / 20.022 Elektronski plastični upaljač


detaljnije...

ZOOM PRO Elektronski plastični upaljač

ZOOM PRO Elektronski plastični upaljač

ZOOM PRO / 20.046 Elektronski plastični upaljač


detaljnije...

ISCRA PRO Elektronski plastični upaljač

ISCRA PRO Elektronski plastični upaljač

ISCRA PRO / 20.047 Elektronski plastični upaljač


detaljnije...

LAGER Elektronski plastični upaljač sa otvaračem za flaše

LAGER Elektronski plastični upaljač sa otvaračem za flaše

LAGER / 20.040 Elektronski plastični upaljač sa otvaračem za flaše


detaljnije...

1 2


Adresa

Štamparija PERGAMENT
Hajduk Veljka 2, Sombor
Tel: 025/437-259
Mob: 063/813-24-17
pergamentsombor@gmail.com